Vitajte v ChenHao!

Deformácia a kontrola kvality teplonosného papiera

Transferový papier je druh natieraného papiera. Ak rýchlosť rozťahovania potiahnutej vrstvy a podkladového papiera nie je konzistentná za sucha a vysokej teploty, spôsobí jednostranné zdeformovanie. Keď sa prenosový papier deformuje, spôsobí to nasledujúce nepríjemnosti:

 

1. Pre tlačiareň je nepohodlné podávať papier( Sušenie pri izbovej teplote (deformácia)

2. Keď sa listy tlačia vo veľkých množstvách a hromadia sa, usporiadanie je nepohodlné kvôli deformácii( sušenie pri izbovej teplote (deformácia)

3. Pred teplom prenosovou tlačou v dôsledku deformácie prenosového papiera nie je zarovnanie prenosového papiera a tkaniny presné, čo vedie k zlyhaniu prenosu( sušenie pri izbovej teplote (deformácia)

4. Pod horúcou platňou prenosu tepla spôsobí deformácia prenosového papiera dislokáciu prenosu a spôsobí zlyhanie prenosu( deformácia pri vysokej teplote)

 

Výrobky vyrábané rôznymi závodmi na prenosový papier doma a v zahraničí majú rôzny stupeň deformácie. Vynikajúci prenosový papier má malý uhol deformácie a pomalé deformovanie, čo môže spĺňať potreby rovinnosti a času v procese tlače a prenosu. Jednoducho sa ovláda.

 

Pre výrobcov prenosového papiera je ťažké prekonať deformáciu. Metóda obojstranného náteru môže účinne zlepšiť deformáciu, ale zvyšuje výrobné náklady. Väčšina domácich zariadení na výrobu obtlačkového papiera často nemá takéto podmienky, takže ich možno zlepšiť iba pomocou nanášacieho vzorca a výrobného procesu.

 

Prenosový papier pre atramentovú tlač vyžaduje, aby čím menšie pokrčenie, tým lepšie. Ak je zvrásnenie počas tlače vážne, je pravdepodobné, že sa papier vyklenie a odiera trysku, najmä ak je drsnosť povrchu papiera veľká, je pravdepodobnejšie, že poškodí jemnú trysku (niektoré podniky pridávajú do náterovej hmoty hrubý anorganický prášok aby sa znížili náklady, aby sa povrch prenosového papiera podobal brúsnemu papieru). Hlavným spôsobom, ako znížiť pokrčenie prenosového papiera, je začať od základného papiera. Keď je pokrčenie základného papiera malé, pokrčenie povlaku a tlače bude malé. Druhým je zlepšenie zloženia povlaku, aby sa dosiahol účel zníženia vrások.

 

Poťahový vzorec prenosového papiera je nano materiál, ktorý zaisťuje hladkosť povrchu prenosového papiera viac ako 3 sekundy a nepoškodí trysku.

 

Bod (škvrna nečistoty) na povrchu prenosového papiera je dôležitým ukazovateľom prenosového papiera. Tieto škvrny môžu byť vyrobené v základnom papieri, nátere alebo výrobnom procese. Škvrna vážne ohrozuje veľkú plochu jednofarebnej tlače, ale má malý vplyv na efektnú tlač. Bodový problém je bežný pri domácom prenosovom papieri. Spoločnosť Suzhou Quanjia vykonala veľa vyšetrovaní a výskumu v oblasti odstraňovania škvŕn a vynaložila veľa úsilia na vytváranie a elimináciu škvŕn. Existujú prísne predpisy a kontrola od základného papiera po receptúru náteru a výrobný proces, ale stále môžu existovať 1 až 2 škvrny na meter štvorcový. S novým zložením uvedeným do prevádzky a transformáciou zariadenia sa očakáva, že sa odstránia škvrny a dosiahne sa medzinárodná pokročilá úroveň.

 

Stabilita kvality je dôležitým ukazovateľom použiteľnosti. Kvalita povrchu prenosového papiera úzko súvisí s atramentom používateľa, nastavením tlačových údajov a nastavením parametrov prenosového stroja. Kolísanie alebo neustála zmena kvality povrchu prenosového papiera prinúti koncového užívateľa k úprave. Napríklad originálna kalibrácia farieb musí byť prerobená. Originálne vzorky tlače, ktoré boli poskytnuté zákazníkom, nie je možné reprodukovať, ale je možné ich iba prerobiť. Preto koncoví zákazníci potrebujú stabilnú kvalitu. Výrobcovia transferového papiera tomu musia prikladať veľký význam, pretože len stabilná kvalita si môže získať množstvo verných zákazníkov.


Čas odoslania: 23. júla 2021